Kvalitet

Quality starting from the inside

För Mattsson Metal är ledstjärnan ”Quality starting from the inside”. Den innefattar bland annat delar som ett noggrant urval av leverantörer och material, omsorg om varje detalj, hög service-, kompetens- och kunskapsnivå, snabb återkoppling vid förfrågningar, ett aktivt engagemang i kundernas behov och säkra leveranser.

För att formalisera dessa och andra kvalitetsåtaganden är vi certifierade enligt ISO 9001, ISO/TS 16949 och ISO 14001.
Vi var ett av de första företagen i Sverige som blev certifierat enligt ISO/TS 16949.

ISO 9001

Sedan 1994 är Mattsson Metal kvalitetscertifierade inom ISO 9001.

Ladda ner certifikat här

ISO/TS 16949

2004 var Mattsson Metal bland de första företagen i Sverige att kvalitetscertifiera sig inom fordonsindustrins särskilda standard, ISO/TS 16949. ISO/TS har ISO 9001 som en grund, men innehåller utöver ISO 9001s krav även ytterligare ca 80-85 delkrav.

Ladda ner certifikat här

ISO 14001

1999 valde Mattsson Metal att miljöcertifiera sig inom ISO 14001.

Ladda ner certifikat här

Policys

Ladda ner vår policy om:
 
Conflict Minerals 
Verksamhetspolicy 
Kvalitets-&Miljösystemetsomfattning  

Stäng meny