TKM M68 Bottenkopplade ventiler, 1-rörs, golv

M68-RA 46F

Radiatorförinställning

Bottenkopplad ettrörsventil med anslutning mot golv. Ventilen är vändbar med termostaten till höger eller vänster. Radiatorflödet är förinställbart 
mellan 20-80 %, leveransinställningen är 40 %. Flödesriktningen är valbar men rekommenderad flödesriktning med tillopp längst från termostaten vid höga fördelningstal. Ventilen känns igen på sitt koniska insexlock för inställningen av radiatorflödet som görs med hjälp av inställningsmall och en 4,5 mm insexnyckel.

Dimension  Artikelnummer

M22x1,5    M6846F6


M68-RA 46F utbytesventil

Lika M68-RA 46F M22 men med andra gängor mot rörnät.


Dimension   Artikelnummer

M18x1,5     M6846F2

M18x1,5     M6846F2

M21x1,5     M6846F5

M23X1,5     M6846F7

M24X1,5     M6846F8

M68-RA 46SF

Slingförinställning

Bottenkopplad ettrörsventil med anslutning mot golv. Ventilen är vändbar med termostaten till höger eller vänster. Radiatorflödet är 40 % och flödesriktningen är valbar. Ventilen är försedd med en inbyggd slingstrypventil. Ventilen känns igen på sitt svarta insexlock för inställningen av motståndstalet, Kv-tal som görs med hjälp av en inställningsmall.


Dimension   Artikelnummer

M22x1,5     M6846SF6

M68-RA 46SF utbytesventil

Slingförinställlning

Lika M68-RA 46SF M22 men med andra gängor mot rörnät.


Dimension   Artikelnummer

M18x1,5     M6846SF2

M21x1,5     M6846SF5

M23x1,5     M6846SF7

M24x1,5     M6846SF8

Stäng meny