TKM M68 Bottenkopplade ventiler, 1-rörs, vägg

M68F

Radiatorförinställning


M68-RA 86F

Bottenkopplad ettrörsventil med anslutning mot vägg. Ventilen har termostaten till höger. Radiatorflödet är förinställbart mellan 20-80 %, leveransinställningen är 40 %. Flödesriktningen är valbar men rekommenderad flödesriktning med tillopp längst från termostaten vid höga fördelningstal. Ventilen känns igen på sitt koniska insexlock för inställningen av radiatorflödet som görs med hjälp av inställningsmall och en 4,5 mm insexnyckel.


Dimension  Artikelnummer

M22x1,5     M6886F6

M68F, utbytesventiler

M68-RA 86F utbytesventil

Lika M68-RA 86F M22 men med andra gängor mot rörnät.

Dimension  Artikelnummer

M18x1,5     M6886F2

M21x1,5     M6886F5

M24x1,5     M6886F8

M68 86 SF

Slingförinställning


M68-RA 86SF

Bottenkopplad ettrörsventil med anslutning mot vägg. Ventilen har termostaten till höger. Radiatorflödet är 40 % och flödesriktningen är valbar. Ventilen är försedd med en inbyggd slingstrypventil. Ventilen känns igen på sitt svarta insexlock för inställningen av motståndstalet, Kv-tal som görs med hjälp av en inställningsmall.


Dimension  Artikelnummer

M22x1,5     M6886F6


M68 86 SF, utbytesventiler

M68-RA 86SF utbytesventil

Lika M68-RA 86SF M22 men med andra gängor mot rörnät.


Dimension  Artikelnummer

M18x1,5     M6886SF2

M21x1,5     M6886SF5

Stäng meny