Bottenkopplade 1 rör

TKM M68 Bottenkopplade ventiler, 1-rörs, golv

Bottenkopplad ettrörsventil med anslutning mot golv. Ventilen är vändbar med termostaten till höger eller vänster. Radiatorflödet är förinställbart mellan 20-80 %, leveransinställningen är 40 %. Flödesriktningen är valbar men rekommenderad flödesriktning med tillopp längst från termostaten vid höga fördelningstal. Ventilen känns igen på sitt koniska insexlock för inställningen av radiatorflödet som görs med hjälp av inställningsmall och en 4,5 mm insexnyckel.

Läs mer…

TKM M68 Bottenkopplade ventiler, 1-rörs, vägg

Bottenkopplad ettrörsventil med anslutning mot vägg. Ventilen har termostaten till höger. Radiatorflödet är förinställbart mellan 20-80 %, leveransinställningen är 40 %. Flödesriktningen är valbar men rekommenderad flödesriktning med tillopp längst från termostaten vid höga fördelningstal. Ventilen känns igen på sitt koniska insexlock för inställningen av radiatorflödet som görs med hjälp av inställningsmall och en 4,5 mm 

Läs mer…

Stäng meny