Mattsson Metal

Kunskapsföretaget

Mattsson Metal är ett av norra Europas ledande legoföretag när det gäller varmpressade metalldetaljer av högsta kvalitet.

Gemensam nämnare är att våra kunder ställer mycket höga krav och förväntar sig att vi levererar det bästa marknaden kan erbjuda. Kraven gäller förstås mer än själva produkten, de omfattar även service och logistik, från produktutveckling till leveranser just-in-time.

Mattsson Metal är mycket mer än ett företag som tillverkar metalldetaljer! Vi har all den kompetens, det kunnande och de resurser som krävs för att vara en bra samarbetspartner. Därför ser vi oss gärna som ett kunskapsföretag med målet att leverera en lösning på våra kunders behov. 

Inom Mattsson Metal har vi särskild personal som dagligen ägnar sig åt att i samarbete med våra kunder och utveckla deras produkter. Utifrån en idé kan vi ta fram en produkt som är exakt anpassad till ett specifikt behov. Vi kan även ta våra kunders befintliga produkter och utveckla dem och/eller hur de tillverkas. Sannolikheten är stor att vi hittar nya lösningar som gör att de kan produceras ännu effektivare. Att vi dessutom även har verktygstillverkning under vårt tak borgar ytterligare för att våra lösningar blir både produktions- och kostnadseffektiva.

Stäng meny