Sverigematchen

Mattsson Metal

På vårt företag är vi ca 112 anställda. Vi, liksom de flesta företag, verkar i en miljö med hård konkurrens från andra företag. Det ögonblick då våra kunder fattar beslutet att välja oss eller någon av våra konkurrenter är helt avgörande för oss. Men det är också sanningens minut för dig och många andra. När Mattsson Metal AB vinner en order på marknaden skapar vi resurser till den välfärd som kommer oss alla till del. Vi bidrar till välstånd framför allt genom de varor och tjänster vi producerar. Men vi bidrar också till vår gemensamma trygghet och välfärd. När vi är framgångsrika uppstår en positiv spiral.

Då skapas nya jobb hos och i förlängningen även i andra företag och mer skatt kommer in till samhället. Förra året bidrog vi som företag och våra anställda genom våra skatter med omkring 20 000 000 kr till välfärden i Sverige. Det motsvarar ungefär kostnaden för:

  • 166 förskoleplatser
    eller
  • 15866 läkarbesök

Mattsson Metal AB tar matchen varje dag och är vi tillräckligt konkurrenskraftiga kommer vi att kunna fortsätta vinna och bidra till välfärden.

Stäng meny