Varmpressning

Varmpressning är det enklaste, mest kostnadseffektiva och snabbaste sättet att forma metalldetaljer av till
exempel mässing och koppar. Produkten blir trycktät och homogen med hög hållfasthet, högre än exempel-
vis vid gjutning. Med vår breda och specialiserade maskinpark blir möjligheterna enorma. Vi klarar även
större detaljer då vi kan pressa med upp till 750 tons tryck. Idag arbetar vi med varmpressning av mässing,
koppar och aluminium.

Stäng meny