Verktygstillverkning

Ända sedan bolaget startades 1945 har vi insett nyttan och vikten av att ha egen verktygstillverkning i huset.
Det gör att vi är mycket flexibla och kostnadseffektiva vid framtagning av verktyg och fixturer. Även ledtiden optimeras med egen verktygstillverkning. Sedan 90-talet är verktygstillverkningen helt datorstyrd. Vi kan behandla 3D modeller från kund, eller utveckla modeller tillsammans med kund.

Stäng meny